Od dwóch do czterech lat, ale 2–4 lata

 
Od dwóch do czterech lat, ale 2–4 lata
22.11.2018
Dzień dobry!
Mam pytanie o odmianę rzeczowników po zakresach liczbowych. Czy poprawny będzie np. zapis 22–34 lata, czy 22–34 lat (‘od dwudziestu dwóch do trzydziestu czterech lat’)? Intuicyjnie czuję, że w przypadku liczb, po których forma jest taka sama (3–4 lata), powinna ona pozostać, ale w przypadku liczb skutkujących dwiema różnymi formami już się gubię, zwłaszcza gdy pojawi się jeszcze jakieś słowo, np. przez 12–24 tygodni(e).
Z góry dziękuję za przybliżenie zasad w tej kwestii.
Poprawne formy to 22–34 lata (zapis taki odczytujemy jako ‘dwadzieścia dwa, trzydzieści cztery lata’) oraz od 22 do 34 lat. Gdybyśmy mieli liczebnik wymagający dopełniacza (np. pięć, sześć, siedem), to wyrażenie miałoby postać: 25–37 lat (oraz, rzecz jasna, od 25 do 37 lat). Jeśli w jednym wyrażeniu mamy liczebnik wymagający dopełniacza (np. pięć) oraz taki, który łączy się z rzeczownikiem w mianowniku liczby mnogiej (np. dwa), to nie możemy ich połączyć z jednym wyrazem – każdy z nich musi mieć swoje określenie, ewentualnie określenie drugiego z nich pozostaje w domyśle, np. Pierwszy wyjazd trwał 2 tygodnie, a drugi 12 (nie: Pierwszy wyjazd trwał 2, a drugi 12 tygodni). Oczywiście, w wyrażeniu zawierającym przyimki od i do rzeczownik zawsze będzie w dopełniaczu, bo w takiej formie jest liczebnik, czego wymaga przyimek (od trzech do pięciu tygodni).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego