Oddzielanie artykułów hasłowych w słowniczku

 

Oddzielanie artykułów hasłowych w słowniczku

6.01.2021

Czy wiersze w słowniczku należy traktować jak zdania i kończyć kropką?

Czy poprawne będzie niepostawienie kropki?


pojęcie – wyjaśnienie pojęcia

czy

pojęcie – wyjaśnienie pojęcia.


Skłaniałbym się ku formie bez kropki. Jednak niektóre z pojęć wymagają opisu więcej niż jednym zdaniem, wtedy stawiam kropki, np.

pojęcie – wyjaśnienie pojęcia w pierwszym zdaniu. Rozwinięcie w drugim zdaniu.

Jeśli poszczególne artykuły hasłowe są składane od nowego wiersza i oddzielone tzw. światłem typograficznym (np. zwiększonym odstępem), nie ma konieczności zamykania ich kropką, niezależnie od długości. W wypadku objaśnień wielozdaniowych kropkami oddzielamy poszczególne wypowiedzenia składowe, ale po ostatnim zdaniu kropki nie stawiamy. Podobne reguły obowiązują też w wielozdaniowych podpisach pod zdjęciami albo legendach do mapek.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego