Odkrywacz

Odkrywacz
5.10.2018
5.10.2018
Szanowni Państwo,
coraz częściej w internecie napotykam wyraz odkrywacz. Ów wyraz znaleźć można w słowniku języka polskiego z roku 1809 pod redakcją Samuela Bogumiła Lindego.
Proszę powiedzieć mi, czy to słowo mieści się w normie współczesnej polszczyzny.
Z góry dziękuję za odpowiedź i łączę wyrazy szacunku
Mario Jakub Kiliński
Istotnie, Linde (t. 3, s. 467) notuje słowo odkrywacz z definicją znaczenia: ‘co odkrywa’ oraz przykładami użycia: Bóg jest odkrywaczem tajemnic, Eryk czerwony, odkrywacz Grenlandyi (ten ostatni cytat opatruje wyjaśnieniem synonimicznym wynaleźca).
Współcześnie nazwa ta występuje w kontekstach, w których realizuje znaczenie strukturalne ‘to, co coś odkrywa’, a ściślej – ‘to, co umożliwia odkrycie czegoś’. Jak można sądzić, odkrywacz to program komputerowy lub aplikacja na telefon, które umożliwiają odkryć coś – albo w sensie dosłownym (odkrywacz haseł – ‘program pozwalający przeczytać ukryte hasło’), albo w sensie przenośnym (odkrywacz piosenek – ‘aplikacja, która pozwala poznać, odkryć nieznaną dotąd muzykę’). Narodowy Fotokorpus Języka Polskiego (http://nfjp.pl/lemma/odkrywacz) rejestruje połączenie odkrywacz cząstek elementarnych (pochodzące z 1975 roku).
Tak czy inaczej, słowo odkrywacz istnieje we współczesnej polszczyźnie (w jej odmianach specjalistycznych lub środowiskowych). Jest, jak widać, potrzebne, a także dobrze utworzone, a więc nie ma powodu, by go nie używać.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego