Odmiana nazw sądów i wydziałów

 
Odmiana nazw sądów i wydziałów
8.04.2020
Czy prawidłową praktyką jest dokonywanie odmiany przez przypadki nazw wydziałów sądów oraz oddzielanie od siebie oznaczenia sądu i jego wydziału przecinkiem? Które z poniższych form zapisu są poprawne?
Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny z 17 marca 2020 r.
Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z 17 marca 2020 r.
Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydziału Cywilnego z 17 marca 2020 r.
Wyrok Sąd Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z 17 marca 2020 r.
Polszczyzna jest językiem fleksyjnym, więc – co do zasady – wszystko, co jest odmienne, należy w określonym wypowiedzeniu odmieniać, pozostając w zgodzie z zasadami fleksji i budową składniową owego wypowiedzenia. Trzeba bowiem wiedzieć, że w językach fleksyjnych końcówka gramatyczna decyduje o funkcji wyrazu w zdaniu. Przykładowo: rzeczownik w mianowniku będzie podmiotem, a rzeczownik w dopełniaczu – dopełnieniem. Dzięki temu wiemy, kto był wykonawcą czynności, a co było jej obiektem niezależnie od szyku wyrazów w zdaniu.
Przywołane w pytaniu sformułowania nie są najpewniej oficjalnymi nagłówkami wyroków sądowych, ponieważ te mają w polskim orzecznictwie zupełnie inną strukturę, por. np.
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 21 czerwca 2018 r.
Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy
[…]
uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Podgórza w Krakowie do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie
o kosztach instancji odwoławczej.
Jeśli zatem nie mamy do czynienia z oficjalnym nagłówkiem, najlepsza byłaby wersja następująca:
Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydziału Cywilnego z 17 marca 2020 r.
Przecinek między określeniem sądu i wydziału jest zbędny, ponieważ nie są to elementy jednorodne. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w wypadku sądów najpierw występuje nazwa całego organu, a potem jego części składowej, podczas gdy w wypadku innych instytucji jest zazwyczaj odwrotnie, por. np. XII Odział NBP, II Departament MSW.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego