Odpowiednik angielskiego przymiotnika spacious

 
Odpowiednik angielskiego przymiotnika spacious
3.04.2018
Proszę uprzejmie o sugestię, w jaki sposób w języku polskim można oddać angielską frazę spacious life, żeby uniknąć kalki językowej przestronne życie.
Przymiotnik przestronny łączy się w polszczyźnie zasadniczo z rzeczownikami konkretnymi (por. przestronny dziedziniec, przestronny pokój, przestronne pomieszczenie), trudno zatem kalkę znaczeniową przestronne życie uznać za poprawną. Być może określenia pełnia życia albo wielowymiarowe życie uchwycą choć w części istotę angielskiego wyrażenia spacious life.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego