Odpowiedź po dwukropku

Odpowiedź po dwukropku
25.05.2020
25.05.2020
Czy po skrócie odp: odpowiedź zaczynam z małej czy wielką literą? Chodzi mi o odpowiedź zadania matematycznego. np.
odp: Razem miały 9 liści. czy razem miały 9 liści.
Tekst po dwukropku zasadniczo piszemy od małej litery. Krótkie, jednozdaniowe odpowiedzi bądź odpowiedzi w ogóle niebędące zdaniami powinniśmy zatem zaczynać małą literą. Jeśli jednak odpowiedzi będą się składały z dwu lub więcej zdań, powinniśmy je pisać od litery wielkiej.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego