Ortografia: góra Nart, góra Kamień, góra Szczob

 
Ortografia: góra Nart, góra Kamień, góra Szczob
7.02.2017
Szanowni Państwo,
zasada pisowni dwuczłonowych nazw geograficznych mówi, że jeśli drugi człon jest rzeczownikiem w mianowniku nieodmieniającym się, pierwszy człon piszemy małą literą, np. góra Giewont. Słowo góra występuje jednak również w nazwach niewielkich wzniesień i pisownia małą literą mogłaby błędnie sugerować, że są to góry. Na mapach można spotkać pisownię wielką literą, np. Góra Nart, Góra Kamienica, Góra Szczob (są to wzgórza na Roztoczu). Czy jest ona poprawna?
Czy w rzeczywistości chodzi o ‘górę’ czy o ‘wzgórze’ bądź o jakiekolwiek ‘wzniesienie’ na Roztoczu, trzeba napisać góra Nart, góra Kamień (nie: Kamienica), góra Szczob (występują też wyrażenia wzgórze Nart, wzgórze Kamień, wzgórze Szczob), gdyż nazwą własną pozostają w owych nazwach wyłącznie człony imienne Nart, Kamień, Szczob, których używa się często samodzielnie. Taka właśnie pisownia występuje przeważnie w tekstach (np. Urok tej góry jest niezapomniany – tak opisał wycieczkę na górę Nart koło Zwierzyńca w 1900 r. Franciszek Fejfer-Stankowski z Florianki, pracownik leśny Ordynacji Zamojskiej; Kolejne ciekawe miejsce to góra Kamień koło Stanisławowa; Punkty widokowe znajdują się na wzgórzach Szczob i Kotula Góra). Nie warto się sugerować pisownią Góra Nart, Góra Kamień, Góra Szczob spotykaną na mapach. Kartografowie często ignorują ustalenia kodyfikatorów ortografii.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego