Ortografia: warszawski trójkąt bermudzki

Ortografia: warszawski trójkąt bermudzki

22.01.2017
22.01.2017

Szanowni Państwo,

zastanawia mnie pisownia peryfrazy warszawski Trójkąt Bermudzki. Zapisałem ją wzorem takich połączeń jak polski Dziki Zachód. Z drugiej strony WSO notuje wyrażenie przenośne trójkąt bermudzki, które oddaje małymi literami. Jak zatem pisać?


Z wyrazami szacunku

Czytelnik

Określenie, o które pyta internauta, trzeba w tym wypadku niewątpliwie uznać za użyte przenośnie, a więc wielkie litery są niepotrzebne (vide Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2016, s. 237; hasło: bermudzki). Taki jest też zwyczaj części piszących, którzy niekiedy dla bezpieczeństwa opatrują ową peryfrazę cudzysłowem, np.

Praga-Północ to warszawski trójkąt bermudzki ;

Szukając niedawno informacji o Brzeskiej, natknęłam się na stwierdzenie, że to ona jest główną osią trójkąta bermudzkiego;

Nawet za dnia bała się wybierać na starą Pragę — warszawski trójkąt bermudzki;

Między ulicami Dębową i Limanowskiego w Radomiu, w pobliżu cmentarza, leży „trójkąt bermudzki”.


Niekiedy jednak spotyka się pisownię omawianego wyrażenia wielkimi literami, np.

Trójkąt Bermudzki to 11 Listopada, Szwedzka, Wileńska;

Trójkąt Bermudzki na warszawskiej Pradze Północ wciąż straszy;

Napływają artyści, są galerie, knajpy, teatry, szczególnie w Trójkącie Bermudzki, tworzonym przez ulice: 11 Listopada, Stalową, Szwedzką.


Może dzieje się tak przez analogię do określenia polski Dziki Zachód (czyli Bieszczady) podanego w tej poradzie? Dziki Zachód (ang. Wild West, Old West, Far West) to również w tym ujęciu peryfraza nazwy geograficznej, zachodnich terenów Stanów Zjednoczonych w czasach osadnictwa, XIX i pierwszej dekady XX w. Nikt jednak z leksykografów nie zdecydował się dotąd na zamieszczenie przenośnego znaczenia zapisanego jako dziki zachód ‘ogólnie wszelkie tereny dziewicze, prymitywne gospodarczo, słabo zaludnione, gdzie życie toczy się według innych reguł niż w środowiskach uprzemysłowionych’.

Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego