Orzeczenie przy podmiocie szeregowym po raz n-ty

Orzeczenie przy podmiocie szeregowym po raz n-ty

14.04.2023
14.04.2023

Czy można użyć czasownika w liczbie i osobie odpowiadajacej tylko pierwszemu rzeczownikowi, w przypadku kiedy dotyczy kilku:

W pokoju byłam ja, moja mama i siostra. (zamiast "byłyśmy")

W plecaku znalazł się chleb i nóż. (zamiast "znalazły się")

Anna

Poruszony w pytaniu problem był już omawiany wielokrotnie na stronach Poradni. Powtórzmy zatem: podmiot szeregowy, czyli złożony z dwóch lub większej liczby elementów połączonych spójnikiem łącznym, wymaga zasadniczo orzeczenia w liczbie mnogiej. Pewne odstępstwo od tej ogólnej reguły klasyczne wydawnictwa poprawnościowe czynią tylko dla podmiotów złożonych ze wspólnorodzajowych rzeczowników abstrakcyjnych (por. np. Cechowała go pycha i chorobliwa ambicja, choć równie poprawne będzie wypowiedzenie z czasownikiem w liczbie mnogiej: Cechowały go pycha i chorobliwa ambicja). Ponieważ w przywołanych w pytaniu zdaniach występują rzeczowniki konkretne, to orzeczenie musi wystąpić w liczbie mnogiej:

  • W pokoju byłyśmy ja, moja mama i siostra.
  • W plecaku znalazły się chleb i nóż.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego