Orzecznik rzeczownikowy w mianowniku

 
Orzecznik rzeczownikowy w mianowniku
25.11.2019
Dzień dobry. Chciałam wiedzieć czy poprawne jest sformułowanie „Co to jest lek (nazwa leku)?”, czy „Co to jest stół?”. Logicznie patrząc, powinno się zadawać to pytanie w narzędniku, a nie w mianowniku. Pozdrawiam
Orzecznik rzeczownikowy, wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym, zazwyczaj przyjmuje formę narzędnika, np. kaczka jest ptakiem, on jest nauczycielem. Czasami jednak orzecznik rzeczownikowy wyrażony jest mianownikiem. Dzieje się to wówczas, gdy w roli podmiotu użyto w zdaniu zaimka rzeczownego to (oto), np. to jest samochód, oto moja przyjaciółka. Z podobną sytuacją mamy do czynienia również wtedy, gdy to użyte jest zamiast czasownika być w formie osobowej, np. oglądanie telewizji to strata czasu (= oglądanie telewizji jest stratą czasu), ta pani to moja żona (= ta pani jest moją żoną). Zdania te są równoważne pod względem znaczeniowym, lecz różnią się składniowo. Czasami w ogóle nie musi wystąpić to, by konieczne było użycie mianownika, por. np. – Kim są jego rodzice? – Ojciec lekarz, matka nauczycielka (= ojciec jest lekarzem, a matka (jest) nauczycielką).
Tak więc zdania pytajne Co to jest lek? i Co to jest stół? są poprawne i nie ma w nich niczego nielogicznego.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego