Orzełowa czy Orłowa

Orzełowa czy Orłowa
29.09.2005
29.09.2005
Pewien pan ma na nazwisko Orzeł. Jego żona chciałaby używać tradycyjnej formy nazwiska, zakończonej na - owa. Powstaje jednak problem: niektórzy uważają, że odpowiednią formą byłoby Orzełowa, podczas gdy inni preferowaliby Orłowa. Co doradzić temu małżeństwu?
Nazwiska o formie rzeczowników pospolitych mogą mieć formy oboczne, np. Kozioł, Kozła albo Kozioła, a dotyczy to też nazwisk o zakończeniach -eł i -ąb (zob. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, hasło problemowe NAZWISKA). Skoro w odmianie występują dwie formy tematu fleksyjnego, możemy też tworzyć formy Orłowa lub Orzełowa. Trzeba jednak uwzględnić, że w takim razie należałoby używać konsekwentnie wybranej formy nazwiska (z obocznościami lub bez nich) w różnych przypadkach gramatycznych i formach słowotwórczych, co ująłbym tak: pani Orzełowa jest żoną pana Orzeła, a OrłowaOrła.
Sądzę jednak, że forma Orzełowa wyda się wielu Polakom osobliwa. Może tak być, bo nazwiska odmężowskie tego typu są przestarzałe. Naturalniejsza wydaje się bardziej tradycyjna forma Orłowa.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego