Oznaczanie przypisów niepochodzących od autora

Oznaczanie przypisów niepochodzących od autora
23.06.2020
23.06.2020
Szanowni Państwo,
chciałbym uprzejmie zapytać, jak w książce powinny wyglądać przypisy dolne wstawione przez jej wydawcę? Chodzi o zaznaczenie różnicy między przypisami autora a tymi pochodzącymi od wydawcy. W tłumaczonym przeze mnie tekście te ostatnie oznaczone są za pomocą nawiasu kwadratowego. Czy dopuszcza się zastosowanie innych znaków wskazujących na takie rozróżnienie?
Dziękuję,
Miłosz
Autorstwo poszczególnych przypisów rzeczowych niepochodzących od twórcy publikacji można oznaczać na dwa sposoby:
a) przez graficzne zróżnicowanie odnośników do przypisów, przy czym zazwyczaj przypisy autorskie oznacza się gwiazdkami, a redakcyjne – cyframi;
b) przez opatrywanie przypisów nieautorskich odpowiednimi wskazówkami słownymi typu: przyp. tłum. (= przypis tłumacza), przyp. red. (= przypis redakcyjny), przyp. red. wyd. pol. (= przypis redakcji wydania polskiego), składanymi w nawiasie pismem prostym lub po myślniku kursywą, np.
3 Termin „biznes” jest używany w książce w szerokim kontekście działalności gospodarczej (przyp. tłum.).
lub
3 Termin „biznes” jest używany w książce w szerokim kontekście działalności gospodarczej – przyp. tłum.


Jeżeli na stronie występują przypisy autora oznaczone gwiazdkami oraz przypisy redakcyjne oznaczone cyframi, to na dole kolumny umieszcza się najpierw przypisy autorskie, a pod nimi redakcyjne. Oba typy przypisów składa się jednakowym stopniem pisma, np.
* Treść pierwszego przypisu autorskiego.
** Treść drugiego przypisu autorskiego.
7 Treść przypisu redakcyjnego.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego