Oznaczanie w piśmie wydłużenia czasu artykulacji głoski

Oznaczanie w piśmie wydłużenia czasu artykulacji głoski

1.06.2022
1.06.2022

Szanowna Poradnio,

zwracam się do Państwa z pytaniem o zapis przedłużeń dwuznaków. Mam na myśli zapis na przykład wykrzyknienia "Ach", ale w dłuższej formie - powinno się wtedy powielić cały dwuznak - "Achchchch" - czy może jednak wystarczy tylko ostatnią literę - "Achhhh". W ten sam sposób, jeśli chciałbym zapisać onomatopeję szumu, to powinienem napisać "szszszsz" czy może wystarczy tylko "szzzzz"?


Z wyrazami szacunku

Czytelnik

Wydłużenie czasu artykulacji głoski oznacza się w piśmie za pomocą zmultiplikowania odpowiedniej litery, por. np. coooo?, ratuuunku! W wypadku głosek oznaczanych przez dwuznaki powielamy obie litery tworzące digrafem, por.


Achchch, ten głos...

Achchch! Co za dzień!

Wzdycham ochchch i achchch.


Szumi las: szszsz…

Kiedy wieje wiatr, to słyszymy szszsz.

Szszsz. Głośno szumią drzewa.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego