Oznaczenie omyłki w bibliografii

 
Oznaczenie omyłki w bibliografii
6.10.2016
Szanowni Państwo!
Czy tworząc wpis w bibliografii do strony www lub do książki, należy zapisywać tytuł taki, jaki widnieje w tym źródle (nawet jeśli jest to niezgodne z zasadami typograficznymi, ortograficznymi bądź interpunkcyjnymi; oczywiście jeśli wiadomo, że taki błąd nie jest zamierzony)? Przykładowo, czy tytuł polskojęzycznej książki, w której każdy wyraz zapisany jest od dużej litery należy zapisać tak samo w bibliografii? Czy podtytuł książki należy zapisać tytuł: podtytuł, czy po kropce?

W opisach bibliograficznych błąd w tytule dokumentu zaznacza się wykrzyknikiem ujętym w nawiasy kwadratowe i umieszczonym po wyrazie lub wyrazach z błędem, np.

H. Kołłątaj, Wyłożenie nauk dla szkół nowodworskich krakowskich podług przepisu Przeświętnej [!] Komisji nad Edukacją Narodową w tabeli (na szkoły wojewódzkie) ułożonego, [Kraków 1777].

Podtytuł zazwyczaj – choć nie bez wyjątków – zapisuje się w opisie bibliograficznym po kropce, np.

W. Doroszewski, O kulturę słowa. Poradnik językowy, t. 2, Warszawa 1968.

Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego