PLL LOT

PLL LOT
14.11.2011
14.11.2011
Jak pisać nazwę PLL LOT / „Lot” / Lot? Strony linii, Wikipedia, strony entuzjastów używają pisowni LOT. Słowniki PWN czasem dopuszczają LOT / „Lot” (słownik ortograficzny), czasem piszą Lot lub „Lot” (zasady pisowni). Nawet w Poradni są dwie różne odpowiedzi, mimo że pochodzące od tego samego autora: art. 775 – Lot, art. 8515 – LOT, z uzasadnieniem, że to skrótowiec, co – o ile wiem – nie jest prawdą. Moje wyczucie skłania mnie do użycia formy LOT z przyczyn historyczno-tradycyjnych, ale ciekaw jestem Państwa opinii.
LOT to nazwa własna utworzona od wyrazu pospolitego. Zasadniczo w takich nazwach tylko pierwsza litera jest wielka, więc zapis Lot trzeba uznać za uzasadniony i nie podlegający dyskusji.
W nazwach firmowych jednak nierzadko godzimy się na odstępstwa od reguł pisowni, jeśli celem właściciela jest zwrócenie uwagi odbiorcy, czasem też ze względu na potrzebę kontynuacji nazwy. Znamy liczne przykłady takich odstępstw, np. nazwy InPost albo Empik. Druga z nich powstała od skrótowca KMPiK ‘Klub Międzynarodowej Prasy i Książki’, wymawianego jako [empik], a w jej logotypie (tzn. graficznej formie nazwy) pojawia się litera mała.
W związku z tym jeśli właściciele nazwy preferują formę LOT, nie ma powodu, by się o to kłócić, skoro taka forma ma pewne uzasadnienie praktyczne. Ten zapis jest przyczyną dość powszechnego przekonania, że LOT jest skrótowcem (można by się zgodzić na określenie pseudoskrótowiec).
Wniosek: najlepsza obiegowa (nieoficjalna) forma tej nazwy to LOT; jeśli ktoś woli, niech pisze Lot, użycie cudzysłowu w odniesieniu do tej drugiej formy to możliwość, nie obowiązek.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego