Pączek

 
Pączek
29.02.2016
Szanowni Państwo,
jaka jest etymologia wyrazu pączek? Ta informacja potrzebna mi jest do artykułu. Z góry dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem

P. Pokój
Pączek ma dwa znaczenia: 1. ‘zawiązek pędu liścia lub kwiatu’, 2. ‘kuliste ciastko drożdżowe z nadzieniem, smażone w tłuszczu’. Pierwotne było, oczywiście, znaczenie pierwsze, a znaczenie drugie powstało przez podobieństwo kształtu ciastka do zawiązku liścia.
Pączek 1 powstał jako zdrobnienie rzeczownika pąk (mającego to samo co on znaczenie). Ten z kolei występował kiedyś w formie pęk, która znana jest i dzisiaj, jednak funkcjonuje jako osobny rzeczownik, znaczący ‘grupa przedmiotów występujących razem’ (pęk kluczy, pęk tulipanów).
Prasłowiańskim źródłem pęku jest rzeczownik *pǫkъ ‘coś pękatego, zwłaszcza pękata wiązka czegoś, kępa’, który powstał od czasownika pǫčiti ‘nadymać, wzdymać, czynić pękatym’. Ten sam czasownik dał w polszczyźnie takie wyrazy jak pęknąć, pękać czy pęcznieć.

Informacje etymologiczne zaczerpnęłam ze Słownika etymologicznego języka polskiego W. Borysia (Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2005).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego