Palić sporty i mocne

Palić sporty i mocne
28.11.2018
Szanowni Państwo,
piszę w sprawie dwóch nazw papierosów. Sporty – jak powinno się tę nazwę pisać, wielką czy małą literą? Nie bez znaczenia jest dla mnie fakt, że Sport to firma. Jeśli natomiast chodzi o papierosy o nazwie Mocne – moim zdaniem jest to już tylko nazwa własna, takiej firmy chyba nie ma, wobec czego w grę wchodziłaby tylko litera wielka; czy faktycznie tak powinno się tę nazwę pisać?

Z wyrazami szacunku,
Maria Kąkol
Pisze się jednakowo sporty i mocne (małą literą), np. Kiedyś były w sprzedaży sporty, teraz są mocne i wiele osób je pali. Żeby być bardziej wiarygodnym, zacytuję fragment książki M. Malinowski, Ortografia polska. Kodyfikacja. Reformy i zmiany pisowni (1830-2010) oraz jej recepcja (Kraków 2018, s. 283-284): „Komisja Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN dokonała (…) nielicznych zmian pisowni w latach 1973-1974 (…). Znalazły się one następnie w Słowniku ortograficznym języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji PWN pod redakcją Mieczysława Szymczaka w wydaniu XVII, ostatnim z 1996 roku, a także w nowych wydaniach słowników ortograficznych Stanisława Jodłowskiego i Witolda Taszyckiego oraz w Ortografii polskiej wydanej przez krakowskie Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. W żadnej uchwale KKJ nie było mowy o rozstrzygnięciu jakiegoś ogólnego problemu pisowniowego, rzecz dotyczyła drobnych poprawek. Na przykład modyfikacji przepisu w sprawie pisowni nazw wyrobów przemysłowych, w tym marek samochodów, o czym społeczeństwo dowiedziało się dopiero wtedy, gdy nową regułę (ale obok starej!) zamieścił Mieczysław SzymczakSzymczak M. w I wydaniu swojego Słownika ortograficznego języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji: «Wielką literą piszemy nazwy firm, marek i typów wyrobów przemysłowych, np. samochód marki Polonez (lub samochód „Polonez”), samochód marki Fiat (lub samochód „Fiat”), papierosy Wiarus, papierosy Radomskie, papierosy Popularne, papierosy Carmen, telewizor Rubin, zegarek Omega, a na s. 78: Małą literą piszemy nazwy różnego rodzaju wytworów przemysłowych: samochodów, rowerów, zegarków, aparatów radiowych i telewizyjnych, papierosów, zegarków itp.: warszawa, syrena, fiat, polonez, sporty, klubowe, rubin, eshaelka, żytniówka, czysta gorzka, nałęczowianka, pierniki toruńskie»”. Podobne wyjaśnienie można znaleźć w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją E. Polańskiego, Warszawa 2017, reguła [109], s. 56-57, część wstępna.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego