Pani Mostowa czy pani Mostowy?

 
Pani Mostowa czy pani Mostowy?
18.06.2018
Szanowni Państwo,
zwracam się z uprzejmą prośbą o wycenę odmiany nazwiska Mostowy w formie męskiej i żeńskiej przez przypadki.
W niedalekiej przyszłości planuję wziąć ślub i wraz z Narzeczoną zastanawiamy się, czy po przyjęciu mojego nazwiska powinna je ono odmieniać czy też nie (czy powinna nazywać się Klaudia Mostowa czy Klaudia Mostowy?).
Obecnie w mojej rodzinie niemal wszystkie Panie odmieniają swoje nazwisko przez przypadki, wg wzoru:
 
Katarzyna Mostowa
Mianownik Katarzyna Mostowa
Dopełniacz Katarzyny Mostowej
Celownik Katarzynie Mostowej
Biernik Katarzynę Mostową
Narzędnik Katarzyną Mostową
Miejscownik Katarzynie Mostowej
Wołacz Katarzyna Mostowa
 
Czy prawdą jest, że wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne?
Odmiana mojego nazwiska przez przypadki wydaje mi się dosyć intuicyjna, inaczej jest np. w przypadku nazwiska Batory.
Czekam na informację od Państwa, czy są w stanie nam pomóc.
 
Z poważaniem,
Adam Mostowy
Szanowny Panie,
przede wszystkim należy rozstrzygnąć kwestię formy nazwiska Pańskiej przyszłej żony. Otóż zgodnie z prawem (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego…) kobieta, która zawiera związek małżeński z mężczyzną noszącym nazwisko w postaci przymiotnika (a więc np. Mostowy), może pozostać przy formie męskiej (Klaudia Mostowy) lub zdecydować się na formę żeńską (Klaudia Mostowa). Podobnie postąpią rodzice przy rejestracji nazwiska dla córki (choć o tym wspomniane wyżej rozporządzenie nie wspomina).
Jeśli Pańska narzeczona wybierze formę męską, to jej nazwisko nie będzie się odmieniało, ponieważ spośród nazwisk żeńskich odmieniają się tylko te, które są zakończone na -a. Jeśli zaś będzie nosiła nazwisko Mostowa, to będzie podlegało ono odmianie – takiej, jaką podał Pan w swoim liście.

Życzę bezstresowych przygotowań do ślubu, a później samych szczęśliwych dni.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego