Partykuła nie z imiesłowami przymiotnikowymi w Biblii

Partykuła nie z imiesłowami przymiotnikowymi w Biblii
29.01.2018
29.01.2018
Dziękuję za odpowiedź dotyczącą modernizacji tekstu cytatów. Proszę o dalsze wyjaśnienia. V wydanie Biblii Tysiąclecia (1999) zachowuje pisownię rozdzielną. W moim egzemplarzu z roku 2015 nadal jest np. nie mający zapisane właśnie tak (Ef 2,12; 5, 27). Skoro w Biblii nie uwspółcześnia się zapisu, skoro nie modernizuje go wysoko utytułowany autor artykułu, dlaczego ma to robić zwykły korektor? Autor w przypisie powołuje się na źródło, z którego pochodzi cytat, a tam jest pisownia rozdzielna.
Nie umiem odpowiedzieć, dlaczego wydawcy Biblii oraz utytułowani autorzy cytujący wersety biblijne nie modernizują pisowni w zakresie pisowni imiesłowów przymiotnikowych z partykułą nie. Ani formalnych, ani merytorycznych przesłanek, aby tego nie robić, nie ma.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego