Patologiczność a patologia

 
Patologiczność a patologia
26.11.2016
Szanowni Państwo
proszę o odpowiedź, czy poprawne jest wyrażenie pogłębienie patologiczności. A może poprawne jest tylko pogłębienie patologii?

Z poważaniem
Paweł Grabski
Patologiczność to rzeczownik od przymiotnika patologiczny – powiemy: Zdumiała mnie patologiczność jego zachowania. Patologiczność zatem to ‘odbieganie od normy’.
Patologia ma węższe znaczenie – odnosi się głównie do zjawisk społecznych, które uważamy za niepożądane.
To, które z przywołanych przez Pana wyrażeń jest poprawne, zależy od tego, z czym słowa patologia, patologiczność miałyby być połączone. Możemy sobie bowiem wyobrazić zarówno zdanie Narkotyki tylko pogłębiły patologiczność jego zachowań, jak i wypowiedź Rozdawanie pieniędzy prowadzi do pogłębiania patologii społecznych. Wszystko zależy od kontekstu.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego