Pisownia cząstki by w połączeniu z jak

Pisownia cząstki by w połączeniu z jak
15.12.2017
15.12.2017
Szanowni Państwo!
Chciałabym zapytać o pisownię cząstki by w połączeniu z jak w następujących zdaniach:
Myślałam, jak by się pani zdziwiła.
No, jak by to powiedzieć.
Jak by to było przyjemnie pójść z tobą na spacer.
Czuję się tak, jakbyśmy powinni ze sobą porozmawiać.
Czy podana przeze mnie pisownia jest prawidłowa?
Pozdrawiam
Czytelniczka Poradni
Pierwsze zdanie (Myślałam, jak by się pani zdziwiła) stanowi z pewnością elipsę dłuższej konstrukcji, np. takiej: Myślałam, jak (bardzo) by się pani zdziwiła, gdym opowiedziała o tym zdarzeniu całą prawdę. Słowo jak jest tutaj zaimkiem i z cząstką by musi być zapisane rozdzielnie. Tak samo dzieje się w zdaniu drugim: No, jak by to powiedzieć. Jak by znaczy w tym wypadku ‘w jaki sposób’, dlatego pisze się to znowu rozdzielnie. Zdanie trzecie (Jak by to było przyjemnie pójść z tobą na spacer) również można przekształcić w synonimiczną konstrukcję Jak to byłoby przyjemnie pójść z tobą na spacer (jak jest zaimkiem, a cząstka by dołączona zostaje do formy czasownikowej było), stąd pisownia rozdzielna jak by to było przyjemnie (…). Co do zdania Czuję się tak, jakbyśmy powinni ze sobą porozmawiać, to wydaje się ono niezgrabne gramatycznie (wystarczy napisać/powiedzieć: Czuję, że powinniśmy porozmawiać). Tak czy inaczej, jakbyśmy należy traktować jako odpowiednik wyrażenia jak gdybyśmy, a zatem zapisać łącznie.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego