Pisownia skrótowców

Pisownia skrótowców

14.06.2021
14.06.2021

Czy te skróty, które pisane są dużymi literami (np. ONZ, USA, ZUS) trzeba w piśmie odręcznym pisać drukowanymi literami? Czy ich zapis pisanymi literami jest także poprawny?

Bez względu na to, czy posługujemy się pismem odręcznym (cyrograficznym), czy komputerowym (typograficznym), zobowiązani jesteśmy przestrzegać normy pisowniowej w ten sam sposób. Przywołane w pytaniu przykładowe skrótowce – ONZ, USA, ZUS – zapisujemy wyłącznie od wielkich liter. Są w polszczyźnie jednak i takie skrótowce, których nie zapisujemy wyłącznie z użyciem wielkich liter, por. np. Desa (= Dzieła Sztuki i Antyki), Cepelia (= Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego