Pisownia wyrażeń, zwrotów i fraz metatekstowych

Pisownia wyrażeń, zwrotów i fraz metatekstowych
22.04.2016
22.04.2016
Jak zapisywać hipotetyczne przytoczenia czyichś słów, które de facto nie są wypowiedziami autorstwa innej osoby?
Przykłady: 1) Można było kulturalnie powiedzieć: „panu już dziękujemy”, a nie (…)"; 2) Nie lubiła, gdy ktoś pytał: „co u Was słychać?”. 3) Trzeba wreszcie powiedzieć im: „dość!”.
Czy takie fragmenty należy, podobnie jak autentyczne przytoczenia, wydzielać cudzysłowem i poprzedzać dwukropkiem? Czy pasowałoby rozpoczynać je wielką literą?

Z poważaniem
Czesław
Przywołane w pytaniu wtręty mają charakter metatekstowy i w związku z tym mogą być objęte cudzysłowem (lub ewentualnie wyróżnione kursywą). Poprzedzanie ich dwukropkiem na pewno nie jest błędem. Sprawa rozpoczynania ich od wielkiej bądź małej litery zależy od przyjętej konwencji. Jeśli w tekście dominują konstrukcje werbalne (czasownikowe), można wszystkie tego rodzaju wtręty – także te o charakterze nominalnym – zapisywać od wielkiej litery. Jeśli przeważają konstrukcje nominalne (jednostki składniowe, których centralnym elementem jest rzeczownik lub zaimek rzeczowny), można rozważyć stosowanie małej litery na początku tego typu konstrukcji.
Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego