Pisze się łuk kupidyna

 
Pisze się łuk kupidyna
20.11.2018
Szanowni Państwo,
mam wątpliwość dotyczącą tego, jak zapisać łuk kupidyna (łuk Kupidyna) w odniesieniu do linii górnej wargi. Łuk kupidyna (Kupidyna) podkreśla się makijażem, aby uwypuklić usta.

Z poważaniem
Chodzi niewątpliwie o wyrażenie potoczne, a więc należy się przychylić do zapisu małą literą członu kupidyn (łuk kupidyna). Nazywa się tak linię górnej wargi z wyraźnym wcięciem na środku (ów kształt przypomina literę v). Odpowiednie wymodelowanie szminką i rozświetlaczem tego miejsca wargi sprawia, że usta stają się pełniejsze, a ich kontur wyostrzony. Wielki słownik ortograficzny PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego (Warszawa 2010, s. 604) notuje hasło kupidyn (‘motyw w sztuce’) obok Kupidyn (w mitologii rzymskiej bóg i uosobienie miłości, utożsamiany z greckim Erosem). Przenośnie więc można również nazwać kupidynem ‘motyw podkreślenia szminką wyglądu ust’, a zatem identycznie zapisać to słowo małą literą.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  1. 20.11.2018
    Zapis określenia: łuk kupidyna (= linia górnej wargi) zastanowił mnie. Oczywiście sam jednowyrazowy kupidyn (= linia górnej wargi) pisze się małą literą, co do tego nie ma wątpliwości. Ale czy nie powinno być jednak: łuk Kupidyna – dużą literą?
    Za analogię może posłużyć pięta Achillesa (przen.) lub jajko Kolumba (przen.). Istnieje też analogia potwierdzająca rozróżnienie ortograficzne łuk Kupidyna kupidyn, przy zbieżnym znaczeniu obydwu określeń, a mianowicie (za WSO i USJP): strzała Erosa (= miłość) – eros (= miłość).

    Michał Gniazdowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego