Po dziś dzień, do dziś dnia

Po dziś dzień, do dziś dnia
19.12.2015
19.12.2015
Chciałbym zapytać o wyrażenie do dziś dnia – ostatnio ktoś przekonywał mnie, że jest ono niepoprawne, a jedyną poprawną formą jest po dziś dzień. Wydaje mi się, że mój rozmówca nie miał racji.
Nie miał. Obie konstrukcje są poprawne, na co wyraźnie wskazuje Wielki słownik poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego, PWN 2004:
Do dziś dnia albo do dzisiejszego dnia, książk. po dziś dzień (nie: do dziś dzień) «nieprzerwanie, do chwili obecnej».
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego