Podawanie źródeł

 
Podawanie źródeł
17.10.2019
Szanowni Państwo,
czy wykorzystywanie definicji ze słowników lub encyklopedii (np. PWN) w przypisach innego dzieła (nowo powstającej powieści przygodowej) bez podania źródła jest dozwolone w rozumieniu USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21)?
Przykład:
– To hematohydrozja(1) – powiedział Staś. – Chorego trzeba przewieźć do Nairobi(2).
1 Hematohydrozja – pocenie się krwią spowodowane silnym stresem. 2 Nairobi – stolica Kenii.
Przytaczanie in extenso definicji słownikowych czy haseł encyklopedycznych bez podania źródeł na pewno będzie naruszeniem prawa autorskiego i może narazić wydawcę na kłopoty prawne. Podane w pytaniu przykłady nie są jednorodne. Przypis w formie: Nairobi – stolica Kenii – nawet jeśli ktoś tę informację zaczerpnął z encyklopedii – nie jest przytoczeniem hasła encyklopedycznego, lecz ogólnie dostępną informacją. Definicje słownikowe wymagają – by nie być posądzonym o plagiat – parafrazowania, por. np. Hematohydrozja – wydzielanie pod wpływem stresu specyficznego rodzaju potu, który kolorem przypomina krew.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego