Podawanie źródeł

Podawanie źródeł
17.10.2019
17.10.2019
Szanowni Państwo,
czy wykorzystywanie definicji ze słowników lub encyklopedii (np. PWN) w przypisach innego dzieła (nowo powstającej powieści przygodowej) bez podania źródła jest dozwolone w rozumieniu USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21)?
Przykład:
– To hematohydrozja(1) – powiedział Staś. – Chorego trzeba przewieźć do Nairobi(2).
1 Hematohydrozja – pocenie się krwią spowodowane silnym stresem. 2 Nairobi – stolica Kenii.
Przytaczanie in extenso definicji słownikowych czy haseł encyklopedycznych bez podania źródeł na pewno będzie naruszeniem prawa autorskiego i może narazić wydawcę na kłopoty prawne. Podane w pytaniu przykłady nie są jednorodne. Przypis w formie: Nairobi – stolica Kenii – nawet jeśli ktoś tę informację zaczerpnął z encyklopedii – nie jest przytoczeniem hasła encyklopedycznego, lecz ogólnie dostępną informacją. Definicje słownikowe wymagają – by nie być posądzonym o plagiat – parafrazowania, por. np. Hematohydrozja – wydzielanie pod wpływem stresu specyficznego rodzaju potu, który kolorem przypomina krew.
Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego