Polak-katolik v. Polak katolik

 
Polak-katolik v. Polak katolik
8.07.2020
Encyklopedia PWN zawiera hasło Polak-katolik o znaczeniu ‘stereotyp historyczny, ukształtowany w XVII w.’. W różnych tekstach można jednak spotkać zestawienie Polak katolik (= Polak wyznania katolickiego). Czy pisownię z łącznikiem można uznać za prawidłową?
Użycie łącznika w zestawieniu Polak-katolik wskazuje, że oba człony są równorzędne pod względem znaczeniowym, w jednakowym stopniu konstytuują dane pojęcie. Ta innowacja pisowniowa miała w zamierzeniu twórców odróżnić ją właśnie od konstrukcji nierównorzędnej Polak katolik w znaczeniu ‘Polak wyznania katolickiego’ (por. też np. Polak protestant, Polak muzułmanin). Musi jednak upłynąć nieco czasu, byśmy mogli stwierdzić, czy owa innowacja jest uzasadniona funkcjonalnie, tzn. jest właściwie rozumiana przez czytających i jest stosowana przez piszących.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego