Polecać

 
Polecać
6.06.2019
Czy sformułowania Polecam przeczytać tę książkę i Polecam książkę są równoważne pod względem znaczenia i czy różnią się stylistycznie?
Oba zdania są poprawne, lecz różnią się znaczeniem. Zdanie polecam tę książkę jest rekomendacją książki, zachętą do jej przeczytania. Zdanie polecam przeczytać tę książkę jest poleceniem. Wskazana różnica znaczeniowa wynika ze składni czasownika – konstrukcja „polecać + czasownik w bezokoliczniku / rzeczownik odczasownikowy” (polecił wezwać dyrektora, polecał przygotowanie formularza itd.) odnosi się do polecenia. Konstrukcja „polecać + rzeczownik oznaczający coś, co można zobaczyć, przeczytać itd.” – do zachęty (polecam ten hotel, polecam tę piosenkę).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego