Pominięcie przecinka zamykającego po spójnikach przeciwstawnych

 
Pominięcie przecinka zamykającego po spójnikach przeciwstawnych
20.04.2018
Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy zasadny jest drugi przecinek w zdaniu: „Nie matura, lecz chęć szczera, czyni z ciebie oficera”.
Struktury przeciwstawnej po spójnikach ale, lecz nie zamyka się przecinkiem (nawet jeśli w tym miejscu występuje przestanek oddechowy), jeśli wyrażenie wprowadzone po tych spójnikach jest równorzędne w stosunku do wyrażenia je poprzedzającego oraz jeśli oba wyrażenia mają wspólne określenie w wyrazach po nich następujących. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w zdaniu: Nie matura, lecz chęć szczera czyni/zrobi z ciebie oficera. Zamyka się przecinkiem szeregi przeciwstawione, w których ostatni człon nie jest w stosunku do członu poprzedzającego równorzędny, lecz jest pomocniczym, ubocznym objaśnieniem – wyraźnie podrzędnym lub wyraźnie dodatkowym, por. np. Zbliżał się powoli, lecz stale i systematycznie, do wyznaczonego celu.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego