Popiątnić

 
Popiątnić
12.03.2020
Jeśli ktoś może coś podwoić lub potroić, a my osiągamy rezultaty jeszcze lepsze, to czy możemy powiedzieć, że udało nam się coś popiątnić (skoro wartością początkową było np. 1, a my osiągnęliśmy 5)?
Czasownika popiątnić nie notuje żaden słownik, do którego udało mi się dotrzeć – ani współczesny, ani dawny. Leksykon z początku XX wieku (Słownik języka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, 1900–1927, t. 4, s. 648) rejestruje natomiast przymiotnik popiętny / popiątny ‘powstały z pięciokrotnego powtórzenia czego pojedynczego, złożony w pięcioro’. Brak czasownika w słownikach (szczególnie: przy obecności analogicznego przymiotnika) nie oznacza jednak, że byłby on niepoprawny. Jeśli zaistnieje potrzeba wyrażenia wskazanej przez Pana treści (‘uzyskać wartość pięć razy wyższą niż początkowa’) za pomocą jednego słowa, to popiątnić będzie tym właściwym.
Z poważaniem
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego