Poprawność wyrażeń

Poprawność wyrażeń
23.12.2015
23.12.2015
Czy poniższe wyrażenia są poprawne:
w myśl art. 128KC
art. 19 KC mówi ….
co do zasady art. 78 KC zawiera …..
według art. 12 KC….. ?
W pytaniu nie zostało sprecyzowane, o jaki zakres poprawności chodzi. Pod względem leksykalno-semantycznym oraz łączliwości leksykalnej przytoczone w pytaniu wyrażenia i frazy są poprawne. Frazeologizm w myśl czegoś oznacza ‘zgodnie z czymś’. Czasownik mówić może się łączyć z nazwami źródeł zawierających jakąś treść, por. gazety mówią, napis mówił, książka mówi. Frazeologizm co do czegoś oznacza ‘jeśli chodzi o coś’. Przyimek według może przyłączać wyrażenie określające źródło informacji podanej w zdaniu, np. według doniesień prasy.
W języku ogólnym skrót wyrażenia kodeks cywilny zapisujemy: k.c. lub kc. W publikacjach specjalistycznych można się spotkać z zapisem tego skrótu przy użyciu liter wersalikowych. Jest to sprawa konwencji przyjętej dla danej publikacji lub ich serii. W pierwszym przykładzie należy bezwzględnie postawić spację między liczbą a skrótem.
Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego