Powtarzanie słów

Powtarzanie słów
18.06.2020
18.06.2020
Szanowni Państwo,
jestem w trakcie pisania pracy dyplomowej z zakresu biologii, w której wiele pojęć nie ma nazw synonimicznych. Z uwagi na stylistykę tekstu bardzo często redaguję na nowo niektóre zdania, z powodu powtórzenia w nieodległych od siebie zdaniach jednej z nazw komórek. Czy takie rozwiązanie jest jedynym możliwym?
Wymogi, by nie używać tych samych słów w bliskim sąsiedztwie, dotyczą raczej tekstów użytkowych, artykułów prasowych, publicystyki itd. (a przede wszystkim – wypracowań szkolnych). W tekście naukowym często trudno zrezygnować z określonego wyrazu, szczególnie jeśli jest to termin specjalistyczny. Szukanie (często: na siłę) jego zastępnika może odbić się niekorzystnie na precyzji tekstu, a ta przecież jest najważniejsza. Proszę zwrócić uwagę, że w tej krótkiej poradzie trzykrotnie użyłam słowa tekst (a licząc to ostatnie, metajęzykowe użycie – czterokrotnie), co – mam nadzieję – nie wpłynęło na estetykę przekazu.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego