Powtórzenie zaimka

Powtórzenie zaimka
22.11.2015
22.11.2015
Dzień dobry,
chciałbym dowiedzieć się, czy w języku polskim dopuszczalne jest wielokrotne powtórzenie zaimka względnego poprzedzonego spójnikiem, np.
Zakupiłem dom, który jest stary, i który się rozpada, i który jest pełen robactwa i który będzie trzeba solidnie wyremontować.
Jak powinna wyglądać poprawnie zastosowana interpunkcja w tego rodzaju konstrukcji zdaniowej?
Z poważaniem
P. M.
Nie ma normatywnych przeciwwskazań, by powtarzać zaimek względny który, gdy odnosi się on do tego samego rzeczownika w zdaniu głównym, a zdania podrzędne, które rozpoczyna, są na tym samym poziomie współrzędności wobec siebie. Przytoczone w pytaniu zdanie spełnia ten warunek.
Norma nie wypowiada się na temat liczby dopuszczalnych powtórzeń. Zawsze jednak warto zadać sobie pytanie, czemu miałyby służyć owe powtórzenia. Czy wypowiedzenie nie mogłoby się bez nich obyć? Czy po ich wyeliminowaniu zdanie zmieni znaczenie lub straci coś w warstwie stylistycznej?
Zasadniczo nie stosuje się przecinków przed spójnikami łącznymi, rozłącznymi i wyłączającymi, które łączą dwa współrzędne w stosunku do siebie zdania podrzędne, por.
Kupiłem dom, który jest stary i który się rozpada.
Gdy wspominane spójniki występują w większej liczbie i pełnią taką samą funkcję składniową, przy kolejnych wystąpieniach poprzedza się je przecinkami, por.
Kupiłem dom, który jest stary i który się rozpada, i który jest pełen robactwa, i który będzie trzeba solidnie wyremontować.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego