Praszczur

 
Praszczur
7.11.2019
Szanowni Eksperci,
uprzejmie proszę o wyjaśnienie etymologii słowa praszczur.
Podaję za Słownikiem etymologicznym języka polskiego W. Borysia (Kraków, 2005, s. 480): praszczur wywodzi się z prasłowiańskiego *praščurъ i, może, *praskurъ ‘prapradziad, daleki przodek, praprawnuk’. Element pra- wskazuje na związek z czymś odległym w dziejach, natomiast znaczenie drugiego elementu jest niepewne (być może jest tu jakieś powinowactwo z praindoeuropejskim *(s)keṷr- / *(s)kur- ‘teść’).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2019

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2019. 
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Pobierz bezpłatny e-book
„Pułapki ortografii"
prof. Jerzego Bralczyka!

Uwaga, do ebooka zostały dołączone informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, toteż jego zamówienie wymaga wyrażenia poniższych zgód.

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2019” i odbierz darmowy e-book!