Prawda? – Prawda.

Prawda? – Prawda.
12.04.2007
12.04.2007
Jeśli rozmawiają lub piszą do siebie osoby A i B i jeśli A powie lub napisze coś, co jest oczywiste, kończąc swoją wypowiedź słowem prawda?, to czy odpowiedź jednym słowem Prawda jest w takiej sytuacji prawidłowa? Na przykład:
A: — Hak nie piszę się przez ch, prawda?
B: — Prawda
Czy odpowiedź jednym słowem Prawda jest wystarczająca, żeby było poprawnie?
Pozdrawiam
Słowo prawda? na końcu pytania nie służy w zamyśle nadawcy ustaleniu prawdy, tylko jest formą podtrzymania kontaktu słownego z odbiorcą. (Częściej zapyta tak kobieta niż mężczyzna). Dlatego twierdząca odpowiedź w formie Prawda nie jest zgodna z intencją pytającego i może być odebrana jako nieuprzejma. Niebudzącą wątpliwości grzecznościowych odpowiedzią na przykładowe pytanie jest odpowiedź nawiązująca do przedmiotu pytania, a więc: „Tak, nie pisze się”, „Nie, nie pisze się” itp.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego