Przecinek lub brak przecinka przed spójnikiem a

Przecinek lub brak przecinka przed spójnikiem a
23.10.2018
23.10.2018
Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy stawiania i niestawiania przecinka przed spójnikiem a w zdaniach współrzędnie złożonych. Czy zawsze stawiamy przecinek przed a bez względu na to, czy to zdanie łączne czy przeciwstawne, czy też nie? Niestety znajduję różne interpretacje tego problemu. Pytanie drugie o zdanie: Każde dziecko jest geniuszem, a każdy geniusz jest dzieckiem. Czy w tym zdaniu powinien się znaleźć przecinek, mimo że to zdanie, w moim mniemaniu łączne? Uczę j.p. i to ważne Dziękuję
W najnowszym wydaniu WSO PWN znajdujemy następujące rozstrzygnięcia odnoszące się do tego zagadnienia:
1) Jeśli spójnik a łączy zdania przeciwstawne (a nie jego części), zawsze stawiamy przed nim przecinek, np.

Ledwie wzeszło słońce, a już zrobiło się ciepło.
Ja mówię jedno, a on drugie.

2) Jeśli spójnik a wystąpi w funkcji łącznej (tzn. możliwe jest zastąpienie go przez i), MOŻEMY postawić przed nim przecinek, np.

Spomiędzy zarośli wysunęło się stado łań, a na ich czele szedł jeleń.

W Słowniku interpunkcyjnym języka polskiego prof. J. Podrackiego znajdujemy natomiast informację, że przed spójnikiem a łączącym zdania złożone zawsze stawiamy przecinek, niezależnie od tego, czy zdania te mają charakter przeciwstawny, łączny, wynikowy, uzupełniający itp.

W kontekście powyższych ustaleń przecinek przed a w zdaniu Każde dziecko jest geniuszem, a każdy geniusz jest dzieckiem na pewno nie będzie błędem.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego