Przecinek przed należy?

Przecinek przed należy?
16.12.2015
16.12.2015
Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy istnieje zasada interpunkcyjna, że przed słowem należy należy postawić przecinek, oraz o pomoc w określeniu poprawności znaków interpunkcyjnych w następującym zdaniu:
Przed rozpoczęciem korzystania z wody, należy w Dziale Obsługi Klienta naszego przedsiębiorstwa podpisać umowę na dostawę wody – rozliczanej wg opomiarowania, a po rozpoczęciu odprowadzania ścieków należy złożyć wniosek o zmianę umowy. Z poważaniem
Czytelnik
Nie ma takiej zasady interpunkcyjnej. Czasami dla celów edukacyjnych tworzy się zasady, w których się mówi, że przed określanym wyrazem stawiamy przecinek (np. przed że) albo go nie stawiamy (np. przed i), ale zasady te mają duży stopień ogólności i rozumiane wprost i bezwyjątkowo powodują więcej szkody niż pożytku. Porównaj zdania, które nie realizują powyższych zaleceń, a mimo to są poprawne pod względem interpunkcyjnym:
Pójdę na pocztę, która jest za rogiem, i wyślę list.
Pomimo że półkolonie już się skończyły, nie zapomnieliśmy całkiem o naszych milusińskich.
W przytoczonym w pytaniu wypowiedzeniu nie postawimy przecinka na mocy reguły mówiącej, iż w zdaniach pojedynczych lub w obrębie zdań składowych (w wypowiedzeniach złożonych) nie oddzielamy przecinkami części zdania, które nie są jednorodne lub powtórzone.
Dopowiedzenie rozlicznej wg opomiarowania lepiej umieścić w nawiasach niż po myślniku.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego