Przecinek w obrębie wyrażenia taki…jak…

Przecinek w obrębie wyrażenia taki…jak…
15.07.2019
15.07.2019
Szanowni Państwo,
proszę o wskazanie prawidłowej interpunkcji w zdaniach typu:

W tekście omówione będą takie kwestie(,) jak: osobowość, temperament, charakter, natura i psychika.

Spotykam się z różnymi zapisami, dlatego proszę o uściślenie: czy przecinek przed jak jest konieczny, czy też może nie powinno go tam być?

Z wyrazami szacunku
Joanna
Odpowiadając na Pani pytanie, przywołam dawną poradę prof. Mirosława Bańki (https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/taki-jak;663.html) odnoszącą się do zdań W lesie rosną drzewa takie jak sosny oraz W lesie rosną drzewa, takie jak sosny, buki, modrzewie:
Przepisy dotyczące interpunkcji w konstrukcjach porównawczych nie są dość precyzyjne. Według Kieszonkowego słowniczka interpunkcyjnego PWN (Jerzy Podracki, Alina Gałązka) przed wyrażeniem taki jak wprowadzającym porównanie nie stawia się przecinka, co autorzy ilustrują przykładem: „Uczniom takim jak Zbyszek trudno przychodzi nauka”. Natomiast według Nowego słownika ortograficznego PWN (red. nauk. Edward Polański) „w porównaniach paralelnych (o konstrukcji tak, jak; taki, jaki; tyle, co; ten, co) możemy postawić przecinek”, ale nie musimy, gdyż zależy to od przerwy oddechowej oraz tego, jak silnie chcemy przeciwstawić sobie człony porównania par. [381]). Biorąc to wszystko pod uwagę, sądzę, że przecinki w obu przytoczonych przez panią zdaniach zostały postawione poprawnie. W pierwszym zdaniu można by oddzielić przecinkiem słowa takie jak sosny, co uczyniłoby z nich rodzaj względnie samodzielnego uzupełnienia, poprzedzanego w mowie pauzą. W drugim zdaniu nie rezygnowałbym z przecinka, gdyż dłuższe wyliczenie wymaga pauzy i dobrze, jeśli przecinek na to wskazuje.

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego