Przecinki w wykrzyknikach

 
Przecinki w wykrzyknikach
6.04.2016
Szanowni Państwo,
kieruję do Państwa Poradni kwestię związaną z interpunkcją w takich oto krótkich zwrotach wykrzyknikowych: oj tak, och nie, ożeż ty, ej ty, ejżeż ty.
Czy pomiędzy słowami wchodzącymi w skład tych wypowiedzeń powinny być umieszczone przecinki?

Z poważaniem
R.M.
Trudno wskazać i odpowiednią regułę interpunkcyjną, i zdroworozsądkowy nakaz (bądź zakaz) stawiania przecinka między członami przywołanych wyrażeń. Ponieważ wykrzykniki służą do przekazania emocji, więc i interpretacja zdań, w których wystąpią, nie musi być jednoznaczna. Od tego uzależniałabym użycie przecinków. Wyobrażam sobie, że np. pytanie: Podobał Ci się film? może zyskać replikę: Oj tak!, implikującą wcześniejsze domniemanie, że film nie będzie się podobał – i replikę: Oj, tak… – nieimplikującą takiego przypuszczenia. Podobne przykłady można ułożyć dla innych przywołanych wyrażeń, co oznacza, że przecinek między ich członami zależy od interpretacji wypowiedzi (zauważmy, że często pomocne jest odwołanie się do sposobu wymówienia zdania, intonacji itd.).
Agata Hącia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego