Przecinki

 
Przecinki
16.04.2019
Szanowni Państwo,
czy w poniższych zdaniach należy postawić przecinek?
Radosny (,) wracał do domu z poczuciem wygranej.
Znużony (,) wyszedłem powoli z kina.
Zadowolona (,) patrzyła na niego ukradkiem.
Są w tej kwestii wśród użytkowników polszczyzny różne szkoły.
Dziękuję za pomoc – czytelniczka
W przywołanych w pytaniu wypowiedzeniach mamy do czynienia z tzw. określeniem predykatywnym (radosny, znużony, zadowolona). Jeśli określenie takie nie jest rozbudowane, a zwłaszcza gdy jest jednym wyrazem, to wówczas przecinka nie potrzeba, co nie oznacza, że jego postawienie będzie błędem.
Jeśli określenie predykatywne jest rozbudowane, przecinek zwyczajowo stawiamy, por. np.
Obca na tym dworze, nie orientowała się w sieci intryg.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego