Przecinki

 
Przecinki
26.04.2019
Chodzi mi o interpunkcję w zdaniu: Kwota nadwyżki (pomniejszona o koszt opłaty za przelew 2,10 zł) została zwrócona na rachunek, z którego wpłynęła.
Czy przed z którego powinien być przecinek? Jak poprawnie interpunkcyjnie, bez wszelkich wątpliwości, całe to zdanie powinno być zapisane? Wersja, która bardziej do mnie przemawia: Kwota nadwyżki, pomniejszona o koszt opłaty za przelew 2,10 zł, została zwrócona na rachunek, z którego wpłynęła.
Będę wdzięczna za pomoc. Agnieszka
Obie przywołane wersje zdania są poprawne. Element pomniejszona o koszt opłaty za przelew 2,10 zł jest wtrąceniem – może być więc wzięty w nawias lub wydzielony (obustronnie) przecinkami albo półpauzami (myślnikami). Przed elementem z którego należy postawić przecinek.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego