Przedstawmy sobie park

Przedstawmy sobie park

13.06.2021
13.06.2021

Dzień dobry!

Przygodach dobrego wojaka Szwejka jest zdanie  Przedstawmy sobie park przy placu Karola... . Po niemiecku przedstawiać i wyobrażać to to samo słowo. Czy tutaj język niemiecki wpłynął na czeski, a potem zostało to przetłumaczone, czy po polsku przedstawiać znaczyło kiedyś 'wyobrażać'? 

 Pozdrawiam Marcin Nowak

Jak podaje A. Bańkowski w Etymologicznym słowniku języka polskiego (PWN, Warszawa, 2000, t. II, s. 835) już samo przedstawiać to „rutenizm albo germanizm niezwykle ekspansywny”. Ostrzegał przed nim Onufry Kopczyński w wydanej w 1808 roku Poprawie błędów w ustnej i pisanej mowie polskiej. A. Łętowski, autor innej publikacji „błędologicznej”, późniejszej o wiek (Błędy nasze. Rzecz o czystości języka polskiego na Litwie, Wilno, 1915, s. 230) krytykuje przedstawiać sobie, które zapewne (nie pisze tego wprost) uznaje za rusycyzm. 

 Jak widać, nie tylko przedstawiać sobie budziło wątpliwości, lecz także samo przedstawiać -- oba jako zbędne zapożyczenia rosyjskie.   

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego