Przejść kwalifikacje

Przejść kwalifikacje

3.03.2021
3.03.2021

W zawodach sportowych przechodzi się kwalifikacje czy przechodzi się przez kwalifikacje?

Przechodzimy kwalifikacje, test, egzamin itd. W znaczeniu 'zacząć znajdować się po spełnieniu określonych warunków na wyższej pozycji w jakimś zestawieniu lub w jakimś typie aktywności podzielonym na etapy' (definicja z Wielkiego słownika języka polskiego pod red. P. Żmigrodzkiego) czasownik przejść wymaga bezpośrednio biernika (bez przyimka przez).

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego