Przewyższenie

Przewyższenie
14.01.2017
14.01.2017
Czy słowo przewyższenie może występować połączeniu ze słowem nad, czy ze słowem przez? Zastanawiam się nad poprawnością dwóch sformułowań:
  • Napływ kapitału powoduje przewyższenie eksportu przez import.
  • Napływ kapitału powoduje przewyższenie importu nad eksportem.

Przede wszystkim nie użyłabym rzeczownika przewyższenie w podanym kontekście, choć już prawda jego odpowiednik czasownikowy (przewyższać) byłby tu właściwy: import przewyższa eksport (należałoby jednak pamiętać o tym, że zdanie to może być odczytane dwuznacznie, gdyż oba słowa mają mianownik równy biernikowy, przez co można mieć wątpliwości, co jest podmiotem, a co dopełnieniem).
Podobnie – powiemy Janek przewyższał swoich kolegów intelektem, lecz już nie Przewyższenie Janka nad (?) kolegami było wyraźne. Powiemy: Wpływy przewyższały wydatki, lecz nie: Przewyższenie wpływów nad wydatkami było znaczne.
Dlatego przywołane przez Pana zdanie proponuję przekształcić, np.: Napływ kapitału powoduje, że import jest wyższy niż eksport.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego