Przydawka integralna bez przecinka

Przydawka integralna bez przecinka

3.05.2021
3.05.2021

Szanowni Państwo!

Rozważmy następujące zdanie: „Spośród firm biorących udział w ankiecie[,] czterej producenci zauważyli w minionym roku większe zainteresowanie produktami [...]”. Moja wątpliwość dotyczy postawienia (lub nie) przecinka po „ankiecie”. Proszę o informację, jaka reguła może mieć tu zastosowanie oraz w jakich kategoriach językowych o tym myśleć. Z góry dziękuję za pomoc.

Rozbudowana przydawka (spośród firm biorących udział w ankiecie) określa podmiot liczebnikowo-rzeczownikowy (czterej producenci) i ma charakter integralny, wobec czego nie oddzielimy jej przecinkiem od wyrazu określanego. Por. też:


Spośród plejady świetnych aktorów mówca wymienił dwa nazwiska.

Spośród wielu objawów choroby najgroźniejsza była wysoka temperatura.


Wpływ na interpunkcję przydawek ma to, czy mają one charakter integralny, czy pozakonstrukcyjny. Przez przydawkę integralną należy rozumieć element leksykalny, który wraz z określanym rzeczownikiem stanowi ścisły związek składniowy, kształtowany w jednym akcie zdaniotwórczym. Natomiast przydawki, które stanowią dopowiedzenie lub wplecenie, oddziela się od pozostałej części zdania przecinkiem (lub przecinkami z obu stron).

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego