Przymiotnik od chrzciny

 
Przymiotnik od chrzciny
24.10.2017
Proszę o odpowiedź, która z form jest poprawna – chrzcinne czy chrzcinowe? (np. pieśni, obrzędy).
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Oba przymiotniki utworzone od rzeczownika chrzciny (chrzcinny i chrzcinowy) są poprawnie utworzone. Słowniki nie notują żadnego z nich, natomiast szybka kwerenda internetowa jednoznacznie wskazuje na chrzcinowy: tort chrzcinowy, życzenia chrzcinowe, sesja chrzcinowa, sukienki chrzcinowe, zdjęcia chrzcinowe, przyjęcie chrzcinowe itd. Forma chrzcinny nie pojawia się w tekstach, do których udało mi się dotrzeć. Jak widać, użytkownicy języka opowiadają się za chrzcinowym – ten więc jest akceptowany społecznie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego