Przypisy bibliograficzne oraz bibliografia w tłumaczonej książce

Przypisy bibliograficzne oraz bibliografia w tłumaczonej książce

12.02.2023
12.02.2023

Szanowna Poradnio! Moje pytanie dotyczy przypisów i bibliografii w książce, która jest przetłumaczona z j. angielskiego. Czy przypisy powinny pozostać niezmienione, tj. w oryginale (podobnie bibliografia)? Co jeśli autor odwołuje się do dzieł, które w j. polskim w ogóle nie istnieją? Czy należy przetłumaczyć tytuły dzieł na j. polski samodzielnie? Co w przypadku, gdy w przypisie znajdują się dodatkowe informacje czy komentarze w j. angielskim. Czy należy je przetłumaczyć?

Proszę o pomoc.

Dagmara

Zarówno przypisy bibliograficzne, jak i sama bibliografia załącznikowa powinny zostać w przekładzie zachowane. Przetłumaczyć należałoby także wszelkie adnotacje treściowe towarzyszące oryginalnym zapisom bibliograficznym, por. np.

  • Robert H. Frank, Philip J. Cook, The Winner Take All Society, New York 1996. [Krytyczne spojrzenie na społeczeństwo marketingowe, które przyczynia się do powstawania strat w gospodarce, przyczynia się do wzrostu nierówności gospodarczej i bezsensownej konsumpcji]

Jeżeli określone pozycje bibliograficzne mają swoje polskie tłumaczenia, zapisy bibliograficzne powinny się odnosić do polskojęzycznych edycji, ewentualnie z dodatkiem danych oryginalnych, por. np.

  • M. Magnien, W kraju 600 milionów [tyt. oryg. Au pays de Mao Tse-tung], Warszawa 1954.

Odpowiednimi adnotacjami można także opatrzeć tytuły, które nie mają polskich tłumaczeń, por. np.

  • M. Clamen, Le lobbying et ses secrets [pol. Lobbing i jego tajemnice], 3e éd., Paris 2000.

W przypisach bibliograficznych i bibliografii załącznikowej elementy pisane alfabetami niełacińskimi należy podawać w formie oryginalnej lub w transliteracji. Zakres tych wszystkich zabiegów translatoryczno-edytorskich zależy przede wszystkim od tego, dla kogo jest przeznaczona publikacja i na ile te dane ułatwią korzystanie z tekstu.

Na koniec należy przypomnieć, że jeśli w podstawie tłumaczenia występując cytaty z dzieł, które zostały przetłumaczone na język polski, to należy je podać w polskim przekładzie. Autorstwo przekładu należy zaznaczyć obok cytatu, na stronie redakcyjnej książki lub w przypisie. Jeżeli przekład nie istnieje lub autor tłumaczenia uważa, że z jakichś powodów nie jest właściwy, może podać cytowany fragment we własnym tłumaczeniu, zaznaczając autorstwo tego przekładu i umieszczając ewentualnie stosowne objaśnienie, np.

  • * W tym, a także w kilku innych wypadkach, pomimo istnienia polskich przekładów przytaczanych przez autora tekstów, podaję cytaty – ze względu na potrzebę wydobycia ich swoistych cech językowych – we własnym tłumaczeniu (przyp. tłum.).
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego