Przyrostek -ła

 
Przyrostek -ła
4.12.2018
Dzień dobry,
szukałem odpowiedzi w internecie, lecz nie udało mi się nic znaleźć. Otóż, czy w języku polskim rozróżnia się końcówkę -ła (np. miotła, modła, jodła) i, jeśli tak, to co ona oznacza?
Pozdrawiam,
Filip
Jak się można domyślić, pytającemu chodzi tak naprawdę nie o końcówkę -ła, lecz najpewniej o sufiks (przyrostek słowotwórczy) -ła.
Polskie -ła stanowi kontynuację prasłowiańskiego sufiksu *-ъla. Tworzył rzeczowniki żeńskie, por. np. prasłowiański wyraz *jъgъla (współcześnie: igła) utworzony od rdzenia *jъg- za pomocą przyrostka -ъla. Współcześnie przyrostek -ła jest nieproduktywny, a utworzone dawniej za jego pomocą wyrazy uznaje się za niemotywowane.
Adam Wolański
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego