Przyrostek -ła

 
Przyrostek -ła
4.12.2018
Dzień dobry,
szukałem odpowiedzi w internecie, lecz nie udało mi się nic znaleźć. Otóż, czy w języku polskim rozróżnia się końcówkę -ła (np. miotła, modła, jodła) i, jeśli tak, to co ona oznacza?
Pozdrawiam,
Filip
Jak się można domyślić, pytającemu chodzi tak naprawdę nie o końcówkę -ła, lecz najpewniej o sufiks (przyrostek słowotwórczy) -ła.
Polskie -ła stanowi kontynuację prasłowiańskiego sufiksu *-ъla. Tworzył rzeczowniki żeńskie, por. np. prasłowiański wyraz *jъgъla (współcześnie: igła) utworzony od rdzenia *jъg- za pomocą przyrostka -ъla. Współcześnie przyrostek -ła jest nieproduktywny, a utworzone dawniej za jego pomocą wyrazy uznaje się za niemotywowane.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego