Q, V, X

Q, V, X
21.02.2010
21.02.2010
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie problemu liter Q, V i X w języku polskim. Czy wchodzą one w skład polskiego alfabetu czy nie? Mamy wiele wyrazów zapozyczonych, w których występują. Czy więc informacje, które można odnależć w Internecie na temat ich wykreślenia, są prawdziwe?
Dzięuję
Litery q, v, x występują zasadniczo tylko w słabo przyswojonych wyrazach obcego pochodzenia. W pozostałych można je spotkać jako element gry językowej, por. internetowe qmać, będące skrótem czasownika kumać 'rozumieć' lub wulgarnego przekleństwa.
Ponieważ q, v oraz x decydują o miejscu wyrazu w porządku alfebetycznym – tak samo jak np. a lub ż, a inaczej niż ä lub é, które są tylko wariantami liter a oraz e – muszą mieć swoje miejsce w porządku liter polskiego alfabetu.
Informacje, jakoby q, v i x miały zniknąć z polskiego alfabetu, rozpatrywałbym w kategoriach żartu.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego