Radny opozycyjny

 
Radny opozycyjny
18.03.2016
Szanowna Poradnio
Czy zwrot radni opozycyjni jest zarezerwowany tylko dla prasy komercyjnej i prywatnej? Jako rzecznik prasowy zamieszczający informacje na stronie urzędowej spotkałem się z zarzutem radnego opozycyjnego , który uważa, że powyższy zwrot nie licuje z powagą oficjalnego tekstu i medium, jakim jest strona internetowa. Osobiście takie stanowisko uważam za hipokryzję językową, bowiem ww. zwrot i jego synonimy używane są powszechnie we wszystkich mediach. Proszę o opinię.

Ryszard
Nie widzę nic złego w wyrażeniu radny opozycyjny – nie jest ono nacechowane ani ekspresywnie (nie wskazuje na stosunek emocjonalny piszącego do treści), ani aksjologicznie (nie wyraża oceny – ani pozytywnej, ani negatywnej), ani stylistycznie (należy do polszczyzny ogólnej). Jego używanie jest zatem całkowicie odpowiednie w tekstach oficjalnych.
Trudno zresztą sobie wyobrazić, że pojęcie ‘radny, który należy do klubu opozycyjnego wobec klubu rządzącego’ (‘radny, który jest w opozycji do ugrupowania rządzącego’) mogłoby być oddane za pomocą innego – neutralnego – wyrażenia. Radny opozycyjny jest jedynym, jak się zdaje, wyrażeniem przynoszącym podane wyżej znaczenie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego